نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

نظرسنجی عملکرد مدیریت محله

نظر شما در رابطه با عملکرد مدیریت محله سلسبیل شمالی چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظر سنجی عملکرد خانه ها

نظر شما در رابطه با عملکرد خانه های سرای محله سلسبیل شمالی چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظرسنجی عملکرد کارگروهها

نظر شما در رابطه با عملکرد کارگروه های محله سلسبیل شمالی چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظرسنجی عملکرد کانون ها

نظر شما در رابطه با عملکرد کانون های سرای محله سلسبیل شمالی چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظرسنجی عملکرد جشنواره ها

نظر شما در رابطه با عملکرد جشنواره های محله سلسبیل شمالی چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

نظرسنجی

نحوه برخورد مسئول واحد را با اهالی محله چگونه ارزیابی می کنید؟
جنسیت


آیا تا به حال عضو یکی از کانون های ابن واحد بوده اید؟اطلاعات این واحد از نظر شما چگونه می باشد؟
سطح رضایت شما از فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟

سطح رضایت شمااز اطلاع رسانی فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟

گروه سنیآشنایی شما با فعالیت های این واحد از چه طریق بوده است؟
ثبت نظر  مشاهده نتیجه